CURSOS FORMACIÓ ONLINE

Formació bonificable per a empreses de la mà del millor partner en cursos tecnològics.

CURSOS FORMACIÓ ONLINE

Formació bonificable per a empreses de la mà del millor partner en cursos tecnològics.

CURSOS ONLINE AMB ACCÉS A UN CAMPUS VIRTUAL I SESSIONS EN DIRECTE. OFERIM FORMACIÓ 100% PRÀCTICA DES DE LA PRIMERA CLASSE.

ET CALCULEM GRATUÏTAMENT L’IMPORT ANUAL BONIFICABLE QUE DISPOSA LA TEVA EMPRESA PER FORMACIÓ.

CALCULAR BONIFICACIÓ

PROPERS CURSOS EXCEL

EXCEL BÀSIC

Aprendràs a conèixer i dominar els conceptes bàsics d’Excel, treballar amb arxius i els seus elements (cel·la, fila, columna, full, llibre), crear fórmules i treballar amb funcions simples, inserir i treballar amb diferents tipus de dades…

Més informació
Vull inscriure'm

EXCEL INTERMIG

Aprendràs a conèixer i aplicar format condicional, inserir una fórmula, treballar amb referències (relatives, absolutes i mixtes), crear esquemes, taules de dades, taules dinàmiques senzilles, aplicar validació de dades, treballar amb funcions d’estadístiques bàsiques…

Més informació
Vull inscriure'm

EXCEL AVANÇAT

Aprendràs a conèixer i treballar amb un ampli ventall de fórmules i funcions, aplicar format condicional a les cel·les, crear noves regles per aplicar en el format condicional, detectar i prevenir errors en les fórmules i funcions, aplicar funcions avançades…

Més informació
Vull inscriure'm

TAULES DINÀMIQUES

DE 0 A 100

Aprendràs a inserir i treballar amb taules dinàmiques, presentació de les taules, gràfics dinàmics, macros per a taules…

Més informació
Vull inscriure'm

EXCEL FUNCIONS

Aprendràs a conèixer i treballar amb un ampli ventall de fórmules i funcions, crear quadres de comandament…

Més informació
Vull inscriure'm

TAULES DINÀMIQUES A FONS

Aprendràs a inserir i treballar amb taules dinàmiques, canviar l’aparença de les taules, comparar taules, crear relacions, presentació gràfica de les dades…

Més informació
Vull Inscriure'm

PROPERS CURSOS MICROSOFT 365

MICROSOFT 365

Aprendràs a treballar amb les principals aplicacions i serveis integrats en un compte d’empresa de Microsoft 365: Sharepoint, onedrive, Teams, Planner, Forms, Lists, To-Do…

Més informació
Vull inscriure'm

POWER Bi

Aprendràs a extreure, transformar i carregar dades de diverses fonts per dissenyar estructures de dades a partir de diferents consultes. Descobreix DAX i comença a crear informació de dades nova.

Més informació
Vull inscriure'm

POWER Bi

NIVELL 2

Aprendràs a treballar i dominar un ventall ampli de funcions DAX. A crear, compartir i col·laborar en informes personalitzats. A administrar accessos i crear calendaris específics utilitzant funcions d’intel·ligència de temps.

Més informació
Vull inscriure'm

MICROSOFT 365: POWER AUTOMATE

Aprendràs a treballar amb les principals aplicacions i a diferenciar les diferents eines que conformen Power Platform: Sharepoint, Power Automate, Power Apps…

Més informació
Vull inscriure'm

POWERPOINT AVANÇAT

Aprendràs a crear presentacions avançades i insertar i configurar contingut multimèdia. Aplicar efectes d’animació i transició, configurar presentacions personalitzades, treballar amb opcions d’imatges avançades i crear efectes especials.

Més informació
Vull inscriure'm

POWER PIVOT: ANÀLISI DE DADES

Aprendràs a extreure, transformar i carregar dades de diverses fonts per dissenyar estructures de dades a partir de diferents consultes. Descobreix DAX i comença a crear informació de dades nova.

Més informació
Vull inscriure'm

POWER QUERY NIVEL 1

Aprendràs a eliminar processos manuals repetitius i evitar errors, a transformar, estructurar i netejar dades de forma automatitzada, a extreure informació de multitud de fonts de dades com fulls de càlcul, bases de dades, fitxer de text, pàgines web, serveis en línia, SharePoint…

Més informació
Vull inscriure'm

MICROSOFT 365: POWER PLATFORM

Aprendràs a treballar amb les principals aplicacions i a diferenciar les diferents eines que conformen Power Platform: Sharepoint, Power Automate, Power Apps…

Més informació
Vull inscriure'm

PROPERS CURSOS DISSENY 3D

INVENTOR

Aprendràs a conèixer i dominar les possibilitats d’aquesta eina per realitzar dissenys industrials 3D, visualitzar, simular i analitzar el funcionament de el disseny previ a la seva fabricació…

Més informació
Vull inscriure'm

INVENTOR AVANÇAT

Aprendràs funcionalitats avançades de l’aplicació Autodesk Inventor, per poder realitzar dissenys dels components més avançats de disseny de peces i acoblaments 3D d’aquesta aplicació CAD…

Més informació
Vull inscriure'm

AUTOCAD

Aprendràs a conèixer i manejar les eines que proporciona AutoCAD per al dibuix 2D assistit per ordinador. A l’acabar el curs d’AutoCAD 2D, l’alumne serà capaç de crear plans i dibuixos en dues dimensions, acotar-los i imprimir a l’escala adequada…

Més informació
Vull inscriure'm

PROPERS CURSOS DISSENY GRÀFIC

ILLUSTRATOR

Aprendràs a conèixer i aplicar les diferents eines per al treball amb il·lustracions vectorials. Podrà desenvolupar des de simples il·lustracions fins a projectes d’imatge corporativa, crear elements gràfics per a diferents suports i dispositius…

Més informació
Vull inscriure'm

INDESIGN

Aprendràs a conèixer i aplicar les diferents eines per a la creació de tot tipus de publicacions impreses i digitals, com així també documents interactius…

Més informació
Vull inscriure'm

CONTACTA AMB NOSALTRES PER SABER MÉS SOBRE ELS NOSTRES CURSOS ONLINE!

Informa_renting

TRUCA’NS AL 640 754 075 O OMPLE EL FORMULARI DE CONTACTE

És important especificar en les observacions el curs del que vols rebre més informació

    He llegit i accepto lapolítica de privacitat

    Autoritzo l'enviament d'informació

    Clients satisfets

    + ÈXITS