CERTIFICACIONS I COL·LABORACIONS

Certificacions destacades

Apen porta més de 30 anys desenvolupant el seu compromís per a i amb totes aquelles persones i entitats professionales que necessiten de l’ajuda i l’assessorament d’un equip professional, capaç i responsable, que sàpiga donar-lis tot el que busquen i necessiten en les seves necessitats informàtiques. Accentuats al desenvolupament de la nostra causa, moltes són les certificacions destacades que hem rebut per part de distribuidors oficials de rellevància. El nostre compromís amb oferir el servei i la tecnologia d’última generació, que són indispensables i merescuts, ha fet que renombrats distribuidors GOLD reconeguin la nostra tasca i segueixen confiant en Apen.

Col·laboracions

Apen som empresa solidària que aporta donatius per a la millora en la qualitat de vida dels pacients amb càncer.

La Federació Catalana d’entitats contra el càncer (FECEC) és una entitat de segon nivell que agrupa les principals organitzacions que treballen per millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i les seves famílies.

Campanya 2022: La nostra indiferència els condemna a l’oblit

Aquest any, la nostra col·laboració amb MansUnides es troba dins del marc de la formació i integració socioeconòmica dels joves de Kisantu (República Democràtica del Congo) sota el lema: “La nostra indiferència els condemna a l’oblit”. Els objectius del projecte d’aquest 2022 pretenen aconseguir la posada en marxa de 2 aules d’una escola taller de fusteria i la formació a 60 joves a l’any per obtenir el títol oficial professional de fuster que els facilitarà l’accés al món laboral.