CERTIFICACIONS I COL·LABORACIONS

Certificacions destacades

Apen porta més de 30 anys desenvolupant el seu compromís per a i amb totes aquelles persones i entitats professionales que necessiten de l’ajuda i l’assessorament d’un equip professional, capaç i responsable, que sàpiga donar-lis tot el que busquen i necessiten en les seves necessitats informàtiques. Accentuats al desenvolupament de la nostra causa, moltes són les certificacions destacades que hem rebut per part de distribuidors oficials de rellevància. El nostre compromís amb oferir el servei i la tecnologia d’última generació, que són indispensables i merescuts, ha fet que renombrats distribuidors GOLD reconeguin la nostra tasca i segueixen confiant en Apen.

Certificacions ISO

La Norma Internacional ISO 27001:2013 és un estàndard internacional que defineix els requisits per a un sistema de gestió de la seguretat de la informació (SGSI). Aquesta guia especifica els requisits per establir, implementar, mantenir i millorar contínuament un Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació. El disseny i la implantació del Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació segons la norma ISO 27001 està orientat a assegurar la confiança dels nostres clients en els sistemes i processos de la companyia.

Col·laboracions

Apen som empresa solidària que aporta donatius per a la millora en la qualitat de vida dels pacients amb càncer.

La Federació Catalana d’entitats contra el càncer (FECEC) és una entitat de segon nivell que agrupa les principals organitzacions que treballen per millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i les seves famílies.

Campanya 2024: L’efecte ésser humà

Aquest any, la nostra col·laboració amb Mans Unides es troba dins de l’Empoderament de població vulnerable per afavorir els drets humans a Dajabón i Monte Cristi (República Dominicana). Aquest país històricament ha estat receptor de migrants provinents d’Haití i de països veïns, aquesta realitat ha generat una diversitat cultural i ètnica i també ha plantejat problemes d’integració, discriminació i accés als drets bàsics per als migrants i els seus descendents, els quals veuen limitat el seu accés a l’educació, la salut i el treball. Pel que fa als drets de les dones, tot i que s’ha avançat en la legislació i promoció de la igualtat, encara queden desafiaments respete a l’accés a la justícia, bretxes salarials, discriminació, violència de gènere i augment vertiginós dels feminicidis.