Ja tenim la certificació ISO 27001:2013

 

Apen ha obtingut recentment la certificació ISO 27001:2013, cosa que reforça el seu compromís amb la gestió de la seguretat de la informació dels seus clients i garanteix que tots els seus processos compleixen els més alts estàndards de qualitat en aquest sentit. Aquesta certificació és reconeguda internacionalment i garanteix que l’empresa compleix les especificacions per al disseny, la implantació, el compliment i la millora d’un rigorós sistema de gestió de seguretat de la informació.

 

S’han establert tots els protocols per avaluar riscos i reduir vulnerabilitats, que són complerts a tots els nivells de l’empresa. Aquests protocols han estat sotmesos a una auditoria realitzada per SPG Certificació, auditant la seva l’eficàcia. A més, s’han implantat processos per avaluar els riscos relatius a la seguretat de la informació, amb l’objectiu d’identificar les vulnerabilitats possibles que les seves activitats impliquen. D’aquesta manera, ha aconseguit introduir controls i protocols per reduir aquests riscos i definir els objectius per continuar millorant en matèria de seguretat.

 

A nivell organitzatiu, la ISO 27001:2013 obliga l’empresa a tenir una estructura definida per garantir la integritat i la confidencialitat de la informació. Apen ha complert aquest requisit en presentar un equip estructurat en departaments, en què cada treballador compta amb un rol i tasques establertes de forma clara.

 

La millor garantia que pot oferir qualsevol empresa és el nivell de satisfacció que tenen els seus clients i el compliment de la norma ISO 27001:2013 els ofereix un valor afegit.