VERTISOL, SOLUCIONS D’IMPRESSIÓ

EMPRESA Vertisol

SECTOR EMPRESARIAL Tèxtil

NÚM. DE TREBALLADORS 150

SEUS 2

CONTACTE Josep Girbau

CÀRREC  Director IT

WEB www.es.vertisol.es

Optimizació parc impressió

NECESSITATS

“Necessitàvem una fórmula en la ens permetés encarregar-nos el mínim possible de la gestió de tot el parc d’impressió.”

Cercar un mètode que permetés a l’empresa avançar-se a futures incidències i cobrir les necessitats d’impressió.

Obtenir un estalvi directe i el més important, guanyar en serveis per aconseguir una competitivitat més alta.

SOLUCIÓ

Es va portar a terme la implantació del manteniment Preu per còpia PREMIUM el qual inclou consumibles, assistència tècnica, substitució d’equip, peces, recanvis i desplaçaments.

Els tècnics certificats d’Apen van portat a terme la formació als treballadors per poder fer el canvi de tòner i resoldre petites incidències. Tot això amb la garantia de les millors marques i la tranquil·litat de tenir un manteniment tot inclòs durant 5 anys.

BENEFICIS

Reducció de costos d’impressió fins al 30%, estalvi en consumibles, assistència tècnica, peces…

“Gaudim del control mensual en les despeses d’impressió, amb la solució de pagament per ús només paguem pel que imprimim, sense sorpreses”.

Obtenció també de la reducció del temps dels treballadors gestionant la petició de consumibles i trucades a l’IT, emprant ara aquest temps en la seva feina real.

“Hem aconseguit més prestacions amb menys costos”.