LUXIONA, SOLUCIONS D’IMPRESSIÓ

EMPRESA Luxiona

SECTOR EMPRESARIAL Fabricants d’aparells d’il·luminació

NÚM. DE TREBALLADORS 120

SEUS 1

CONTACTE Josep Boixader

CÀRREC  Director IT

WEB www.luxiona.com

Preu per còpia

NECESSITATS

L’objectiu era que Luxiona, s’hagués d’encarregar al mínim possible de la gestió de tot el parc d’impressió, i que aconseguís així reduir costos econòmics.

També convenia disminuir el temps que els seus treballadors estan gestionant la petició de consumibles i fent trucades a l’IT per emprar aquest temps en la seva feina real.

“Necessitàvem avançar-nos a les incidències i cobrir les necessitats d’impressió de l’usuari, per poder aconseguir una competitivitat de l’empresa més alta.”

També calia obtenir un bon funcionament d’impressió, adequat als requeriments de cada lloc o departament, amb la finalitat d’anar homologant 3 o 4 màquines per a tota l’empresa.

SOLUCIÓ

Apen va implantar la solució MyQ de KYOCERA, que permet a Luxiona controlar l’ús que es fa dels seus equips d’impressió, per reduir-ne els costos i aconseguir que els usuaris sempre tinguin disponibles els serveis d’impressió i digitalització, imputant els costos per departament.

Prèviament es va realitzar una auditoria, on Apen va analitzar els hàbits i volums d’impressió. A partir d’aquí va proposar un seguit de canvis i millores per aconseguir treballar de la manera més eficient possible.

BENEFICIS

Estalvi: Fins a un 30% en consumibles, assistència tècnica, peces…

Tecnologia: Renoven el parc d’impressió amb equips actuals amb les últimes prestacions del mercat. Sempre enfocades a millorar el treball dels usuaris.

Control de costos: Controlen i imputen les despeses per departament.

Garantia: Manteniment total durant 5 anys, amb tot inclòs.

“Consumibles, assistència tècnica, peces, recanvis, desplaçaments i la despreocupació en els temes de la impressió.”