SHINGELS, MANTENIMENT INFORMÀTIC

EMPRESA Shingels

SECTOR EMPRESARIAL Químic

NÚM. DE TREBALLADORS 42

SEUS 1

CONTACTE Roger Escolà

CÀRREC Departament tècnic

WEB www.shingels.com

Manteniment Premium

NECESSITATS

A Shingels teníem la necessitat de trobar un proveïdor pel nostre manteniment informàtic que ens oferís un servei de resposta ràpid amb un preu a mida.

“En aquests moments tenim com a prioritat reforçar al màxim la nostra seguretat informàtica.”

Buscàvem tècnics de plena confiança que ens ajudessin a reduir al mínim les incidències per així poder millorar el nostre rendiment.

SOLUCIÓ

Apen ens va presentar un pla de millora totalment personalitzat que incloïa l’actualització dels nostres equips informàtics a un preu molt competitiu.

“Ens ofereixen revisions anuals i suport telefònic immediat per resoldre petites incidències.”

Totes aquestes accions preventives periòdiques i la gestió del nostre inventari les realitzarà un tècnic de total confiança que conegui perfectament la nostra empresa.

BENEFICIS

El fet de treballar amb un proveïdor informàtic com Apen ha posat al dia la nostra tecnologia d’una manera progressiva.

“Sens dubte, el benefici més gran, és poder despreocupar-nos de la informàtica de l’empresa amb total confiança.”

El suport telefònic a l’usuari que ofereix aquest manteniment informàtic aporta un plus de tranquil·litat en tot moment

“Gràcies a Apen estem avançant-nos a possibles incidències i això ens genera molta seguretat.”