CAMBRIDGE, MANTENIMENT INFORMÀTIC

EMPRESA Cambridge School

SECTOR EMPRESARIAL Educació

NÚM. DE TREBALLADORS 90

SEUS 8

CONTACTE Jim Chillman

CÀRREC Director Cambridge in-company

WEB www.cambridgeschool.com

Manteniment Outsourcing

NECESSITATS

La principal necessitat que tenia Cambridge era poder reduir les seves incidències externalitzant la seva informàtica. Tot això sense assumir riscos i amb tècnics de confiança.

“Per a nosaltres era bàsic tenir un sol proveïdor per a totes les nostres necessitats informàtiques.”

Era molt important reforçar la seva seguretat i això passava per tenir una resposta ràpida davant dels seus.

SOLUCIÓ

Apen va realitzar un pla de millora que implicava una actualització progressiva del parc informàtic i va presentar una proposta que s’adaptava a les possibilitats de Cambridge.

“Estem molt contents amb el nostre tècnic de Apen, és com un membre més de la plantilla … sempre fa un esforç addicional al que se li demana.”

Tenen a la seva disposició un suport telefònic per solucionar les incidències d’una manera gairebé immediata.
Gràcies a la posada en marxa d’una “WIKI” on resideix tota la informació de l’empresa a nivell d’inventari, problemes més comuns, instruccions bàsiques d’accions repetitives … es disminueix molt el temps de resposta i el client guanya en autonomia.

BENEFICIS

Apen ha aportat a Cambridge diversos beneficis, però segurament el més important és que han guanyat molt en servei.

“Estem encantats amb la professionalitat de Apen, ara tenim un soci tecnològic que ens fa guanyar en servei.”

Avui dia comptar amb un bon soci tecnològic genera molta més confiança i tranquil·litat a la nostra empresa.