BSV, MANTENIMENT INFORMÀTIC

EMPRESA BSV electronics

SECTOR EMPRESARIAL Industrial

NÚM. DE TREBALLADORS 35

SEUS 1

CONTACTE Jordi Vila

CÀRREC Gerent

WEB www.bsvelectronic.com/es

Manteniment Premium

NECESSITATS

En BSV electronics volíem millorar el rendiment de la informàtica de la nostra empresa però necessitàvem saber en tot moment el què ens costaria.

“Volem reduir les nostres incidències i tenir controlat en tot moment la nostra despesa informàtic.”

Altres prioritats molt importants per a nosaltres eren poder augmentar el nostre rendiment, i per a això era fonamental trobar un proveïdor que ens fos proper i de total confiança.
Buscàvem una resposta ràpida a qualsevol incidència i en qualsevol moment.

SOLUCIÓ

Apen va realitzar una auditoria informàtica i ens va proposar una actualització del parc per poder dur a terme un pla de millora integral.

“L’àmplia cobertura horària ens genera molta confiança davant de possibles incidències.”

Disposar d’un tècnic qualificat que conegui perfectament la nostra empresa genera una sensació de molta confiança.

BENEFICIS

Hem guanyat en servei des del minut un i amb total tranquil·litat … tenir a Apen com a partner ha aconseguit que ens podem despreocupar completament de la nostra informàtica.

“Ara tenim controlats els costos del nostre departament informàtic en tot moment i també ens hem posat al dia tecnològicament.”

Per a nosaltres el suport telefònic a l’usuari que ens ofereixen Apen en aquest tipus de manteniment informàtic és sens dubte un valor afegit.

“Apen ens aplica un preventiu periòdic i unes revisions anuals per anticipar-nos a futures incidències.”