Com calcular l’impost al plàstic no reutilitzable a partir del 2023?

 

El nou Impost al plàstic no reutilitzable està fent parlar en tots els sentits, atès que la seva repercussió afecta molts nivells. Si encara no el coneixeu, l’impost al plàstic no reutilitzable és un tribut indirecte que grava la utilització d’envasos que no siguin reutilitzables i que continguin plàstic independentment de l’ús que se li donarà (ja sigui per contenir, per protegir, per distribuir…)

 

A més d’influir en costos i preus, l’impost al plàstic no reutilitzable també genera una sèrie de gestions i tràmits, a nivell administratiu, que les empreses que utilitzen aquest material han de fer per poder complir amb la nova obligació tributària.

 

Entre els tràmits de gestió i administratius que porta l’impost al plàstic no reutilitzable, hi ha el càlcul del seu valor per a la corresponent declaració. Aquest import s’obté tenint en compte la quantitat de kg de plàstic no reciclat que continguin els productes afectats pel gravamen. D’aquesta manera, l’impost grava amb 0,45€ cada kg de plàstic no reciclable contingut a la transacció.

 

Això succeeix i s’ha d’implementar independentment de si es tracta de fabricació de productes objecte de l’impost, adquisició intracomunitària de productes objecte de l’impost amb origen des d’un altre Estat Membre de la Unió Europea i amb destinació a la Península o les Balears, importació de productes objecte de l’impost ja siguin transportats o expedits des de territori no comprès a la Unió Europea amb destinació a Península i Balears, o tinença irregular del dit material sense poder acreditar la seva fabricació, adquisició o importació en territori espanyol.

 

L’Agència Tributària marca l’obligatorietat de repercutir l’impost en vendes per part del fabricant o de l’importador al territori espanyol, amb una periodicitat que vindrà establerta per la qual cada empresa tingui declaració d’IVA. Això implica que a les factures de venda, els fabricants i importadors han de sumar l’impost corresponent tenint en compte el pes del plàstic no reutilitzable que continguin els articles.

 

Què suposa la declaració de l’impost al plàstic no reutilitzable per a les empreses?

L’impost s’ha de declarar a través del web que l’AEAT ha habilitat a aquest efecte ia més de la repercussió econòmica, suposa per a les empreses un procés de temps per al càlcul i la imputació que dificulta l’agilitat en la gestió.

Per automatitzar tots els tràmits, APEN ha desenvolupat una solució integrada a a3ERP que facilita la gestió per a la declaració del impost al plàstic no reutilitzable.

 

El programari nou permet crear, informar i presentar la declaració de l’IEPNR a l’Agència Tributària a través de Web Service. A més, en el cas de fabricants, possibilita afegir a les factures de venda l’impost si és necessari.

 

Amb tot això, el programa permet generar declaracions tipus fabricant o comprador, automatitzant un seient comptable per línia d’albarà o factura de compra o venda. Un cop generada, es pot enviar la declaració a través d’una connexió a internet connectant-se directament al servei web de l’Agència Tributària.

La nova solució es converteix en una eina que proporciona tot el control de la gestió de la declaració de l’impost, podent anul·lar i corregir seients, presentar la declaració i consultar-la una vegada generada.

 

Un impost de caràcter recaptatori i mediambiental que repercuteix a moltes empreses

El nou impost al plàstic contribueix al compliment de la Llei de Residus i Sòls Contaminats 7/2022 cap a un nou model econòmic circular i compleix els requeriments de la Unió Europea quant a reducció de residus. Amb l’entrada en vigor, es preveu una recaptació que superi els 700 milions d’euros anuals, una reducció de la utilització d’envasos de plàstic d’un sol ús d’un 50% per a l’any 2026 i d?un 70% per al 2030.

 

Aquesta implementació suposa un canvi important per als comerços, però també per als productors d’envasos o que comercialitzen amb l’ús dels mateixos i és per aquest motiu que, a la pràctica, no afectarà tan sols aquelles empreses que formin part del sector del plàstic, sinó que tindrà repercussió a gairebé qualsevol empresa del sector secundari pel fet d’adquirir qualsevol tipus de mercaderia que vingui embalada amb plàstic no reciclat que suposi més de 5kg al mes.

 

Es tracta d’un gravamen recent que va entrar en vigor l’1 de gener passat i del qual moltes empreses encara asseguren desconèixer com se’n fa la gestió. A més d’aquest desconeixement, tampoc no compten amb un precàlcul de la seva tributació ni dels costos de gestió que tot això implica cosa que, a hores d’ara, és estrictament necessari tenir sota control.

 

Per això, comptar amb un programa de càlcul i gestió de l’impost, com el desenvolupat per APEN, i que a més a més estigui integrat amb a3ERP, suposa un gran avenç per evitar els problemes que s’acumulen i sorgeixen en el moment de fer la declaració.

 

En aquest sentit, també és important comptar amb un equip que acompanyi les empreses en la implementació de l’automatització de la declaració, amb coneixement del seu ús. Per aquest motiu, APEN compta amb un equip preparat per a la integració del nou programa en la gestió diària i administrativa de les empreses sense que això suposi un maldecap per a les mateixes.

 

Si necessites més informació fes clic aquí o contacta’ns a info@apen.cat i us assessorarem.