Com calcular l’impost al plàstic no reutilitzable a partir del 2023?

 

El nou Impost al plàstic no reutilitzable està fent parlar en tots els sentits, atès que la seva repercussió afecta molts nivells. Si encara no el coneixeu, l’impost al plàstic no reutilitzable és un tribut indirecte que grava la utilització d’envasos que no siguin reutilitzables i que continguin plàstic independentment de l’ús que se li donarà (ja sigui per contenir, per protegir, per distribuir…)

 

A més d’influir en costos i preus, l’impost al plàstic no reutilitzable també genera una sèrie de gestions i tràmits, a nivell administratiu, que les empreses que utilitzen aquest material han de fer per poder complir amb la nova obligació tributària.

 

Entre els tràmits de gestió i administratius que porta l’impost al plàstic no reutilitzable, hi ha el càlcul del seu valor per a la corresponent declaració. Aquest import s’obté tenint en compte la quantitat de kg de plàstic no reciclat que continguin els productes afectats pel gravamen. D’aquesta manera, l’impost grava amb 0,45€ cada kg de plàstic no reciclable contingut a la transacció.

 

Això succeeix i s’ha d’implementar independentment de si es tracta de fabricació de productes objecte de l’impost, adquisició intracomunitària de productes objecte de l’impost amb origen des d’un altre Estat Membre de la Unió Europea i amb destinació a la Península o les Balears, importació de productes objecte de l’impost ja siguin transportats o expedits des de territori no comprès a la Unió Europea amb destinació a Península i Balears, o tinença irregular del dit material sense poder acreditar la seva fabricació, adquisició o importació en territori espanyol.

 

L’Agència Tributària marca l’obligatorietat de repercutir l’impost en vendes per part del fabricant o de l’importador al territori espanyol, amb una periodicitat que vindrà establerta per la qual cada empresa tingui declaració d’IVA. Això implica que a les factures de venda, els fabricants i importadors han de sumar l’impost corresponent tenint en compte el pes del plàstic no reutilitzable que continguin els articles.

 

Què suposa la declaració de l’impost al plàstic no reutilitzable per a les empreses?

 
L’impost s’ha de declarar a través del web que l’AEAT ha habilitat a aquest efecte ia més de la repercussió econòmica, suposa per a les empreses un procés de temps per al càlcul i la imputació que dificulta l’agilitat en la gestió.

 
Per automatitzar tots els tràmits, APEN ha desenvolupat una solució integrada a a3ERP que facilita la gestió per a la declaració del impost al plàstic no reutilitzable.

 

El programari nou permet crear, informar i presentar la declaració de l’IEPNR a l’Agència Tributària a través de Web Service. A més, en el cas de fabricants, possibilita afegir a les factures de venda l’impost si és necessari.

 

Amb tot això, el programa permet generar declaracions tipus fabricant o comprador, automatitzant un seient comptable per línia d’albarà o factura de compra o venda. Un cop generada, es pot enviar la declaració a través d’una connexió a internet connectant-se directament al servei web de l’Agència Tributària.

 
La nova solució es converteix en una eina que proporciona tot el control de la gestió de la declaració de l’impost, podent anul·lar i corregir seients, presentar la declaració i consultar-la una vegada generada.

 

Si necessites més informació fes clic aquí o contacta’ns a info@apen.cat i us assessorarem.