Software totalment integrat amb a3ERP per gestionar més
fàcilment el nou impost envasos de plàstic no reutilitzable

Et contactem

Software totalment integrat amb a3ERP per gestionar més fàcilment el nou impost envasos de plàstic no reutilitzable

Et contactem

LA MILLOR EINA PER GESTIONAR D’UNA MANERA AUTOMATITZADA LES NOVES DECLARACIONS D’IEPNR D’OBLIGAT COMPLIMENT

Molt fàcil

El procés de gestió és molt senzill i transparent gràcies a una interfaz del programa molt intuïtiva i de gran facilitat dús.

Més seguretat

Webservice de l’Agència Tributària obliga a utilitzar el certificat digital del client, cosa que ofereix una gran seguretat en l’enviament de les declaracions.

Millora els processos

Integració total al menú i l’estructura d’a3ERP, incloent les declaracions a les còpies de seguretat que es facin de la seva base de dades.

DIRIGIT A TOTES AQUELLES EMPRESES QUE FABRIQUEN, ADQUIREIXEN DE MANERA INTRACOMUNITÀRIA O TINENÇA SENSE ACREDITACIÓ DE PROCEDÈNCIA (ADQUIRIT O IMPORTAT EN TERRITORI ESPANYOL) D’ENVASOS DE PLÀSTIC

DECLARA, CORREGEIX I ANULA TOTES LES OPERACIONS RELACIONADES AMB ELS ENVASOS DE PLÀSTIC

Des de l’1 de gener de 2023 es declararà la quantitat (Kgs) de plàstic no reciclat continguda als productes que formen part del conjunt objectiu de l’impost, pagant 0,45€ per cada Kg de plàstic no reciclable contingut en la transacció.

GENERA, ENVIA I

CORREGEIX DECLARACIONS

VIA WEBSERVICE AEAT

Ens permet generar declaracions per a fabricants i/o adquirients informant dels possibles errors estructurals abans de ser enviats a AEAT.

A través d’una connexió d’internet el software es connecta directament al servei web de l’Agència Tributària i envia la declaració completa amb tots els seients. També permet anul·lacions i modificacions de seients declarats i inclou seients d’existències inicials per a cada declaració de fabricant.

Un cop generada la declaració podem consultar per pantalla el detall de la mateixa, així com obtenir el resum per al model 592.

REPERCUTEIX I CERTIFICA

IEPNR A LES TEVES VENDES

Aquest mòdul afegeix la capacitat a l’a3ERP de repercutir l’impost al client, incloent als documents de venda el corresponent impost per als clients activats.
També ens dóna la possibilitat de la impressió del certificat de l’impost per cada factura emesa.

CALCULAR IMPOST AL PLÀSTIC NO REUTILIZABLE

El nou impost al plàstic no reutilitzable grava aquells productes que continguin aquest material, independentment del seu ús. Fabricants i importadors hauran de, des del passat 1 de gener, repercutir aquest impost a les seves factures de compra i venda per posteriorment realitzar la corresponent declaració.

Tot això implica que, a més de les conseqüències econòmiques que genera el nou gravamen sobre els productes, les empreses hagin de fer una gestió addicional per al càlcul de l’import de l’impost, la tramitació i la presentació corresponent a l’AEAT. Tot això també suposarà un sobrecost a nivell administratiu i organitzatiu per a l’empresa en haver de fer tots aquests tràmits.

 

L’impost al plàstic no reutilitzable es calcula imputant 0,45€ per cada kg de plàstic no reutilitzable que continguin els productes objecte del nou gravamen. No obstant això, aquest càlcul i la seva gestió encara és desconegut per a moltes empreses.

Per simplificar la gestió administrativa i comptable que això suposa, des d’Apen hem desenvolupat un nou programari, integrat amb A3ERP, que permet fer tota la gestió permetent controlar totes les declaracions d’una manera més senzilla, automatitzada i àgil per a l’empresa. Això passa gràcies a la connexió directa de la nova eina amb el servei web que l’Agència Tributària ha habilitat amb aquesta finalitat.

Tenint en compte la periodicitat amb què cada empresa presenti la seva declaració d’IVA, el nou programari d’Apen permet generar les corresponents declaracions de l’impost al plàstic no reutilitzable, ja siguin de tipus fabricant o adquirient, mitjançant la realització d’un seient comptable generat per cada línia de document (tant si es tracta d’albarans com de factures de compra o venda).

 

El programari de càlcul i presentació de l‘impost al plàstic no reutilitzable arriba per agilitzar tot allò relatiu a la seva gestió, i es posiciona com la solució digitalitzada perfecta per a les empreses que es veuen afectades pel nou tribut. Aquesta eina resulta molt útil per a un gran nombre d’usuaris atès que l’impost no afecta únicament aquelles que pertanyen al sector del plàstic, sinó que té repercussió per a pràcticament qualsevol empresa del sector secundari. Això és degut al fet que únicament pel fet d’adquirir mercaderies de qualsevol tipus que vinguin embalades amb plàstic no reciclat que suposi més de 5kg al mes, ja es veuen afectades pel tribut.

El programari disposa d’un sistema amb total independència de procés que permet una gestió senzilla, transparent i intuïtiva, a més de segura gràcies al certificat digital.

 

La implementació d’aquesta eina a les empreses es podrà fer a través de connexió remota configurant els elements necessaris per al procés i realitzant un acompanyament personalitzat al client per a la posada en marxa i proves necessàries amb AEAT.

CONTACTA AMB NOSALTRES PER SABER MÉS SOBRE IEPNR!

Informat

TRUCA’NS AL 938 606 220 O OMPLE EL FORMULARI DE CONTACTE

És important especificar en les observacions que vols rebre més informació d’IEPNR

    He llegit i accepto lapolítica de privacitat

    Autoritzo l'enviament d'informació

    Clients satisfets

    + ÈXITS