Ceramica i Pedra Catalana

Amb la implantació d’a3ERP hem aconseguit millorar la nostra productivitat.