CLÀUSULA RGPD INFORMATIVA

APEN CENTRE INFORMÀTIC, S.L.

La informació continguda en aquest missatge de correu electrònic és confidencial i pot revestir el caràcter de reservada. Està destinada exclusivament al seu destinatari. L’accés o ús d’aquest missatge, per part de qualsevol altra persona que no estigui autoritzada, pot ser il·legal. Si no és vostè la persona destinatària, li preguem que procedeixi a eliminar el seu contingut i comunicar aquesta anomalia al seu remitent.  Aquesta informació està subjecta a la normativa de  Protecció de Dades segons l’establert en els articles 13 i 14 del Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679  (RGPD) i article 11 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD) art.11. Responsable: APEN CENTRE INFORMÀTIC, S.L.. Finalitat: Gestionar l’enviament d’informació i comunicacions. Destinataris/àries: Les dades seran tractades per APEN CENTRE INFORMÀTIC, S.L. i proveïdors de servei. Conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió el propi interessat o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se per escrit, a l’adreça de correu: info@apen.cat, havent-se d’identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir.