GESTIÓ DE PROCESSOS

Solucions d’a3ERP per digitalitzar i automatitzar processos del teu negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius.

T'assessorem

GESTIÓ DE PROCESSOS

Solucions d’a3ERP per digitalitzar i automatitzar processos del teu negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius.

T'assessorem
Paralax_kit_digital_validat
Peu_kit_digital_movil-ok

SOLUCIÓ MICROEMPRESES: a3INNUVA ERP

 • Aquesta solució inclou consultoria, llicències, instal·lació, parametrització, formació, suport i manteniment.
 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos com:
  • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc…
  • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
  • Inventari: previsió, nivells d’estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc…
  • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
  • Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà d’APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines.
  • Actualitzable: accediràs a actualitzacions de la solució amb noves versions.
  • Escalable: si la vostra empresa creix o canvia estructuralment, la solució s’adaptarà a aquests canvis.
  • Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.

PREU

IMPORT MÀXIM DELS AJUTS A LA CATEGORIA GESTIÓ DE PROCESSOS

0 < 3 empleats: 500€ (1 usuari)

SOLUCIÓ PETITES EMPRESES: a3ERP INTEGRAL

 • Aquesta solució inclou consultoria, llicències, instal·lació, parametrització, formació, suport i manteniment.
 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos com:
  • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc…
  • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
  • Inventari: previsió, nivells d’estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc…
  • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
  • Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà d’APIs o Web Services per integrar-les amb altres eines.
  • Actualitzable: accediràs a actualitzacions de la solució amb noves versions.
  • Escalable: si la vostra empresa creix o canvia estructuralment, la solució s’adaptarà a aquests canvis.
  • Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa aplicable.

PREU SEGONS USUARIS CONTRACTATS

IMPORT MÀXIM DELS AJUTS A LA CATEGORIA GESTIÓ DE PROCESSOS

 3 < 9 empleats: 2.000€ (3 usuaris) • 10 < 50 empleats: 6.000€ (10 usuaris)

A QUINES EMPRESES VAN DIRIGIDES LES AJUDES A FONS PERDUT DEL PROGRAMA KIT DIGITAL?

Les solucions digitals que proporciona el Kit Digital estan orientades a les necessitats de les petites empreses, microempreses i treballadors autònoms, que pertanyen a qualsevol sector o tipologia de negoci. Si l’empresa beneficiària compleix les condicions establertes a les bases de la convocatòria d’ajuda del Kit Digital, podreu disposar d’un bo digital per accedir a les solucions de digitalització.

CONSULTA ELS REQUISITS DE LES EMPRESES BENEFICIÀRIES PER ACCEDIR ALS BONS

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom de conformitat amb les definicions de l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 (empresa que ocupi menys de 50 persones i amb un volum de negocis anual o amb un balanç general anual que no superi els 10 milions EUR.)
 • No estar en situació dempresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social.
 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a la Llei General de Subvencions.
 • Estar en situació d’alta al cens de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • No estar subjecte a cap ordre de recuperació pendent després duna decisió prèvia de la Comissió Europea.
  No superar el límit dajuts de minimos.
 • Complir els límits financers i efectius que defineixen les diferents convocatòries.
 • Estar registrat a Accelera Pyme i disposar de l’avaluació de Madurez Digital d’acord amb el Test de Diagnòstic Digital disponible a la plataforma Accelera Pyme. (https://acelerapyme.gob.es/kit-digital // Autodiagnóstico)

CONTACTA AMB NOSALTRES PER SABER MÉS SOBRE ELS AJUTS DEL PROGRAMA KIT DIGITAL!

Paralax_kit_digital_validat
Peu_kit_digital_movil-ok

TRUCA’NS AL 938 606 220 O OMPLE EL FORMULARI DE CONTACTE

És important especificar a les observacions que desitges més informació del programa Kit Digital gestió de processos

  He llegit i accepto lapolítica de privacitat

  Autoritzo l'enviament d'informació

  Clients satisfets

  + ÈXITS