INECO, SOLUCIONS D’IMPRESSIÓ

EMPRESA Ineco S.A

SECTOR EMPRESARIAL Arts gràfiques

NÚM. DE TREBALLADORS 48

SEUS 1

CONTACTE Paquita Clos

CÀRREG Departament d’administració

WEB www.inecosa.es

Preu per còpia

NECESSITATS

La prioritat que teníem a Ineco era eradicar els continus problemes que generaven els consumibles compatibles i arribar a tenir un nivell més professional en impressió.

“Volem guanyar en servei, optimitzar al màxim la gestió de consumibles i millorar la nostra qualitat.”

Havíem de fer el pas i posar-nos al dia sense que representés una gran inversió per a la nostra empresa.

SOLUCIÓ

Apen va realitzar una auditoria i ens va plantejar un renove integral del nostre parc d’impressió. Per poder aconseguir una impressió òptima era imprescindible disposar d’equips professionals d’última generació..

Tot això amb la garantia de les millors marques i la tranquil·litat de tenir un manteniment tot inclòs durant 5 anys.

BENEFICIS

Actualment tenim un potent parc d’impressió que ens ofereix qualitat, seguretat, confiança i estalvi.

“Han desaparegut tots els nostres problemes tècnics des del primer moment… i sense incrementar la despesa.”

Ens hem despreocupat per complet de la gestió de consumible i això suposa temps per dedicar-se a la nostra feina.

Disposar d’una sola factura unificada que engloba tots els serveis d’impressió agilitza el nostre procés de control.