COLLAK, SOLUCIONS D’ IMPRESSIÓ

EMPRESA Collak

SECTOR EMPRESARIAL Fabricació de coles

NÚM. DE TREBALLADORS 28

SEUS 1

CONTACTE Jose Luis Dominguez

CÀRREC Director financer

WEB www.collak.com

Preu per còpia

NECESSITATS

COLLAK és una organització amb 40 anys d’experiència en el mercat. La seva principal activitat consisteix en la fabricació i comercialització d’adhesius, segellants, massilles, impermeabilitzants líquids, cintes i productes auxiliars.

La necessitat de COLLAK passava per la centralització de les impressions de la segona planta de la seu central, amb l’objectiu de minimitzar els costos d’impressió i manteniment, derivats dels equips antigament instal·lats a la seu central.

SOLUCIÓ

Després d’un exhaustiu estudi de costos d’impressió, el nostre tècnic-comercial va arribar a la conclusió que la millor solució per a COLLAK, seria la instal·lació d’un únic equip d’impressió (KYOCERA TASKALFA 3050ci) centralitzat amb contracte de preu per còpia.

BENEFICIS

Màquina molt completa, especial per la seva versatilitat, amb múltiples funcions com l’enviament de faxos, escanejos de documents i enviar-los a adreces de correu determinades, gran velocitat en les impressions i enviaments, el que genera un estalvi de temps considerable.

“La integració dels impresos de l’ERP instal·lat ha estat pràcticament automàtica i sense desajustos d’impressió.”

Amortització dels costos dels antics equips instal·lats.

“Per a nosaltres ha suposat un benefici considerable des del mateix dia de la instal·lació de la màquina”

Tot el manteniment de l’equip d’impressió així com la configuració de l’equip, els consumibles, desplaçaments, mà d’obra, recanvis i peces forma part del servei integral que ofereix APEN, el que ha representat una preocupació menys per al personal de COLLAK en matèria de compra de consumibles, reparacions i totes les complicacions d’impressió derivats del manteniment de les petites impressores anteriorment instal·lades.