SIRSA, MANTENIMENT INFORMÀTIC

EMPRESA Servicios Industriales Reunidos S.A.U

SECTOR EMPRESARIAL Serveis

NÚM. DE TREBALLADORS 1600

SEUS 2

CONTACTE Oscar Gallardo

CÀRREG Cap de compres i
serveis generals

WEB www.sirsa.com/es

Manteniment Premium

NECESSITATS

A Sirsa ens trobàvem en el moment de reforçar la nostra seguretat informàtica a un nivell superior, i per a quest motiu era fonamental trobar un proveïdor que ens fos proper i ens generés una total confiança.

“Volem una resposta ràpida a qualsevol problema i en qualsevol moment per reduir al mínim les possibles incidèncias.”

SOLUCIÓ

Per oferir-nos la millor solució possible, Apen va realitzar-nos una auditoria per saber exactament en quin punt ens trobàvem. El manteniment Premium de suport-prevenció-correctiu era perfecte per obtenir una millora integral.

“L’àmplia cobertura horària del manteniment Premium ens genera molta confiança.”

Disposar d’un tècnic qualificat que conegui perfectament la nostra empresa genera molta confiança.

BENEFICIS

Des del primer moment hem guanyat en servei. Tenir a Apen com a partner ha fet que ens podem despreocupar completament de la nostra informàtica amb total tranquil·litat.

“Apen aplica un preventiu periòdic i unes revisions anuals per anticipar-nos a futures incidències.”

Ara tenim controlats els costos del nostre departament informàtic en tot moment i a més ens hem posat al dia tecnològicament.
El suport telefònic a l’usuari que ens ofereix Apen en aquest tipus de manteniment informàtic ens ha fet guanyar en temps i servei.