TOP TOYS, SOFTWARE DE GESTIÓ a3ERP PLUS

EMPRESA Top Toys

SECTOR EMPRESARIAL Distribució joguines

NÚM. DE TREBALLADORS 18

SEUS 1

CONTACTE Claudia Stein

CÀRREC Administradora

WEB www.toptoys.es

Implantació a3ERP PLUS

NECESSITATS

Des de es va crear Top Toys, aviat farà 25 anys, teníen clar que necessitàven un software que unifiqués i digitalitzés el core del negoci, que és la distribució comercial de diferents marques de joguines.

“Vàrem començar amb el software Univers, passant per Nexus, i hem acabat a a3ERP.”

Al llarg d’aquests anys han anat trobant gairebé totes les solucions a les necessitats que anaven sorgint, com la mobilitat comercial, la gestió de picking del magatzem, la web e-commerce integrada, etc., disposant així de les eines més productives per gestionar totes les àrees de negoci.

SOLUCIÓ

Es va proposar l’implantació d’a3ERP PLUS com a plataforma de gestió integral de totes les àrees de l’empresa. Amb l’a3ERP | sales mobility per tota la part de mobilitat comercial i el mòdul e-pack per la gestió de magatzem.

Amb la APP i la web d’e-commerce B2B per cobrir les necessitats de la web.

BENEFICIS

Totes les solucions addicionals de software estan totalment integrades, agilitzant i reduint errors en la gestió i oferint un millor servei al client.

“Al tenir tota la informació en una BBDD unificada, millora la capacitat i agilitat de prendre decisions”

S’ha guanyat en mobilitat comercial gràcies a la APP per a que els comercials realitzin comandes i consultes que passen directament al software a3ERP. Això permet treballar offline, sense dependre de connexió a Internet. S’ha potenciat la gestió del picking de magatzem amb mobilitat dels usuaris gràcies a les PDAs.