PIDEMUNT, SOFTWARE DE GESTIÓ a3ERP

EMPRESA Pidemunt

SECTOR EMPRESARIAL Carpinteria metàl·lica

NÚM. DE TREBALLADORS 50

SEUS 1

CONTACTE Benjamí Fuster

CÀRREC Cap comptabilitat-compres i RRHH

WEB www.pidemunt.com

Implantació a3ERP Plus Integral

NECESSITATS

Disposar d’una potent eina financera per gestionar la cartera de cobraments i pagaments, la comptabilitat fiscal i analítica.

Control del circuit compra/venda sense pèrdua de cap document.

“Gestionar totes les àrees de l’empresa des d’un únic software de gestió.”

Traçabilitat mitjançant PE (projectes) des de l’oferta fins a la finalització de projecte.

Imputació d’hores, dietes, kilòmetres… dels operaris de forma àgil i ràpida.

Assignació de centres de cost per obres i poder tenir el control de totes les accions realitzades associades a aquests centres.

SOLUCIÓ

Impantació d’a3ERP Plus Integral el qual permet:

  • Tractament de costos en obres i partides d’obra (PE) per al seu anàlisi.
  • Reports anàlisi costos i marges per obra, partida.
  • Entrada d’hores realitzades per operari en obra de manera àgil i ràpida.
  • Manteniment d’obres: generació, gestió i anàlisi.

BENEFICIS

Traçabilitat entre documents tant de compra com de venda.

Control de les obres per centres de cost i control de costos d’operaris per obres i per dates.

“Tots els usuaris destaquen l’entorn de treball com a molt més intuïtiu i àgil que l’anterior sistema.”

Informació de la rendibilitat de les obres. Extracció ràpida i àgil d’informació des de a3ERP per presa de decisions de l’empresa. Optimització del treball diari.

“Possibilitat d’ampliar amb més mòduls el software actual.”