Renovem la nostra col·laboració amb Mans Unides per al 2024

 

Aquest any, la nostra col·laboració amb Mans Unides es troba dins del Empoderament de població vulnerable per afavorir els drets humans a Dajabon i Monte Cristi (República Dominicana). Aquest país ha estat històricament receptor de migrants provinents d’Haití i de països veïns, aquesta realitat ha generat una diversitat cultural i ètnica i també ha plantejat problemes d’integració, discriminació i accés als drets bàsics per als migrants i els seus descendents, que veuen limitat l’accés a l’educació, la salut i el treball. Pel que fa als drets de les dones, encara que s’ha avançat en la legislació i la promoció de la igualtat, encara queden desafiaments respecte a l’accés a la justícia, bretxes salarials, discriminació, violència de gènere i augment vertiginós dels feminicidis.

 

Quina és la situació actual?

El país experimenta fenòmens climàtics extrems com huracans, inundacions i sequeres que impacten de forma desproporcionada a les comunitats més vulnerables, i aquest fet s’agreuja amb el desenvolupament imparable de la mineria extractiva, que està causant impactes negatius en els mitjans de vida de la gent, la biodiversitat, laigua i el medi ambient en general. educació.

 

Quins són els objectius del projecte?

Enfortir la defensa dels drets dels migrants haitians i els seus descendents, reconeixent la seva vulnerabilitat i treballant per garantir la seva inclusió i protecció legal a la nostra societat.

Promoure el lideratge comunitari en la defensa i la protecció dels drets de les dones, empoderant les dones locals perquè es converteixin en agents de canvi i contribueixin activament a la construcció d’una societat més equitativa i justa.

Augmentar la capacitat d’acció pública d’organitzacions que treballen per impulsar la justícia ambiental amb una perspectiva insular i regional, abordant els desafiaments ambientals des d’una perspectiva integral i col·laborativa, que tingui tant en compte l’impacte local com el regional. Aquest enfocament garantirà una resposta efectiva i sostenible als problemes ambientals a la regió.

 

Des d’Apen us animem a sumar-vos a aquesta iniciativa per ajudar a revertir la discriminació d’oportunitats i la manca d’equitat al món… NO HO DUBTES COL·LABORA!