Apen col·labora amb Mans Unides

 

Aquest any, la nostra col·laboració amb ManosUnidas es troba dins del marc de la formació i integració socioeconòmica dels joves de Kisantu (República Democràtica del Congo) sota el lema: “La nostra indiferència els condemna a l’oblit”, els objectius del projecte d’aquest 2022 pretenen aconseguir:

 

Més aules

La posada en marxa d’una escola taller de fusteria per millorar les competències professionals i que facilitin la inserció laboral dels més joves. Per això, es rehabilitaran dues aules de formació de 53 m² cadascuna i una sala de pràctiques de 250 m². També es construirà un nou bloc sanitari annex i se’n comprarà la maquinària i l’equipament necessari.

 

Arribar a més joves

Formar 30 joves més per curs, fet que computa 60 més per any.

 

Ampliar la seva formació

La formació del taller va a càrrec de dos mestres fusters i és teòric pràctica, amb una durada de dos anys (480 dies lectius). També hi ha un curs previ per als alumnes que no tinguin prou nivell per accedir-hi. Un cop aprovats els dos cursos, els alumnes reben el títol oficial professional de fuster (que els permetrà accedir al món laboral)

 

Des d’Apen us animem a sumar-vos a aquesta iniciativa per ajudar a revertir la discriminació d’oportunitats i la manca d’equitat al món… NO HO DUBTIS COL·LABORA!