ESCRIPTORIS VIRTUALS

Soluciones a3ERP, la solución de gestión más completa

La informàtica de la teva empresa al núvol

Te contactamos

Flexxible | desktop Cloud és un escriptori virtual Windows per a ús professional que permet disposar de la informàtica de l’empresa al núvol.

Garanteix alta disponibilitat i seguretat extrema de les dades

Amb informació encriptada i còpies de seguretat de servidors i escriptoris, permet a l’empresa despreocupar-se de la infraestructura i les actualitzacions informàtiques, alhora que brinda la mobilitat total dels professionals amb accés des de qualsevol lloc i dispositiu a l’escriptori.

Flexxible | desktop és una solució pensada per a qualsevol tipus d’empresa: de serveis, multiseu, amb departament comercial, empreses que hagin de renovar la seva informàtica…

Renova la teva informàtica sense invertir, en pagament per ús i sense temps de permanència 

En què consisteix?

MILLOR INFORMÀTICA PER A L’EMPRESA

 • Màxima seguretat informàtica.
 • Equips actualitzats.
 • Sistemes operatius al dia.
 • Pagament per ús.
 • Gestió àgil i eficient de la informàtica.

INFRAESTRUCTURA EN EL NÚVOL

 • Servidors, xarxes i firewall virtual.
 • Escriptoris virtuals independents (VDI).
 • Alta disponibilitat i còpies de seguretat.
 • Dades allotjatades en un CPD d’alta seguretat.

ESCRIPTORI WINDOWS

 • Escriptori virtual professional.
 • Aplicacions individuals i corporatives.
 • Documents propis i compartits.
 • Perfil propi per a cada usuari.

MOBILITAT PER A L’USUARI

 • Des de qualsevol lloc.
 • Amb qualsevol dispositiu.
 • Mitjançant una simple connexió a Internet (3G o ADSL).
 • Tots els usuaris connectats.

Quins són els beneficis?

Seguretat extrema

 • Equip en alta disponibilitat.
 • Còpies de seguretat de servidors i d’escriptoris.
 • Xifrat en la informació sense necessitat de VPNs.
 • Disponibilitat immediata de les dades en cas de pèrdua o ruptura dels equips.
 • Major control de les màquines: limitació d’accessos i recursos.
 • Antivirus.
 • Firewall perimetral i propi del client.

Informàtica actualitzada

 • Reducció de les incidències i control informàtic.
 • S.O. clients, S.O. servidor.
 • Rendiment òptim dels PC i del servidor, NAS, còpies de seguretat, antivirus, encriptació SSL, energia.

Mobilitat

 • Des de qualsevol lloc i des de qualsevol dispositiu.
 • Mitjançant connexió bàsica Internet (3G o ADSL).
 • Tots els usuaris connectats.

Flexibilitat

 • En format de pagaments per ús, sense inversió.
 • Preparat per créixer o decréixer sense estar condicionat per la infraestructura informàtica, tant en unitats (escriptoris o servidors) com en recursos (VCpu, VRam…).
 • Amb immediatesa i sense distàncies.

Tota la infraestructura i els serveis informàtics que la teva empresa necessita

INFRAESTRUCTURA COMPLETA: escriptoris, servidors i xarxes.

EQUIP D’ALTA DISPONIBILITAT: la redundància del sistema i dels recursos condicionats permeten garantir la continuïtat del servei al 99,9%.

CÒPIES DE SEGURETAT DIÀRIES DE DOCUMENTS AMB AGENT: còpia diària amb recuperació de versions fins a 7 dies d’anterioritat. Les còpies de seguretat són ampliables.

CÒPIES DE SEGURETAT DIÀRIES DEL SISTEMA: còpia diària amb retenció de 5 dies.

ANTIVIRUS: Microsoft Forefront Professional inclòs de sèrie.

AMPLE DE BANDA DISPONIBLE AL DATA CENTER: 100 MB/s

XIFRAT SSL: tota la informació viatja xifrada des de qualsevol dispositiu sense necessitat de VPN o altres sistemes de securització de la informació.

FIREWALL: firewall a l’escriptori i firewall perimetral amb detecció d’intrusions.

VDI Manager: tecnologia de gestió dels escriptoris pensada per als responsables d’IT.

LLICÈNCIES: Microsoft Windows i Citrix incloses en el servei.

ALLOTJAMENT DE LES DADES: Colt Telecom, Barcelona.