TECNITIME, SOFTWARE DE GESTIÓ a3ERP

EMPRESA Tecnitime

SECTOR EMPRESARIAL Tecnològic

NÚM. DE TREBALLADORS 7

SEUS 1

CONTACTE Juan Ortega

CÀRREC Gerent

WEB www.tecnitime.com

Implantació a3ERP sector serveis

NECESSTATS

Tecnime és una empresa que ofereix solucions GPS a flotes de vehicles a través d’una plataforma en línia que recull informació dels dispositius col·locats en cada vehicle a través d’una targeta de dades. Es necessitava controlar els equips que hi ha a cada vehicle així com els costos i ingressos que generen realitzant automàticament totes les operacions de facturació i liquidació amb proveïdors.

SOLUCIÓ

Amb a3ERP, Apen ha creat un programari integrat per la introducció d’equips de localització per centre de cost i per control dels diferents processos de lliurament i d’instal·lació i servei post-venda. Es valora la rendibilitat dels projectes instal·lats. Es generen les quotes mensuals als clients i les despeses de telecomunicacions amb els operadors per a la realització de l’auto factura.

BENEFICIS

Beneficis S’ha aconseguit el control total d’ingressos i despeses per client i equip, centre de cost a tot el procés de gestió i comptable, i estalvi de temps i errors en fer la automatització de la facturació.
“Ara podem controlar exactament la rendibilitat dels clients i els equips, això és imprescindible per a nosaltres”